Screenshot 2023-04-17 001542
سلام !

من حمید رضایی ام

دانشجوی ارشد رواشناسی و فعال اموزشی از سال نود و هفت بخوام از خودم بگم : از وقتی خودم رو شناختم یکی از ارزش های زندگیم ارتباط با ادم ها و کمک کردن در جهت پیشرفتون بوده , من دوست دارم به ادم ها کمک کنم  تا خفن تر زندگی کنند.

چالش ها
دوره ها
عکس دوره فرار از زندان

دوره فرار از زندان

 

نگاهی کاربردی و علمی به ترک پورن و خودارضایی

مشکلت رو بشناس،افکار و احساساتو کنترل کن، بدون برگشت ترک کن.

 
 

مواردی که در دوره فرار از زندان
بهش پرداخته می شود:

ترک پورن

ترک خودارضایی

مدیریت افکار و احساسات

نظرات خریداران این دوره

دوره بازسازی مرد درون | REFORGED MAN

پورن رو ترک کن!

به خودت مسلط شو!

و اهدافتو ماهرانه شکار کن!

نظرات شرکت کننده این دوره

مقالات